Tedarikçiler

Dürüstlük ve ciddiyet ilkeleri çerçevesinde; tedarikçilerimizle karşılıklı çıkarlarımızın bilincinde olarak, adil ve paylaşımcı düzeyde kazan-kazan ilkesine dayanan iş ilişkisi süreçleri uygulanır. Tedarikçileri ile olan ilişkimizin sürekliliğine önem verir; ortak projelerle, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarını destekleriz. Tedarikçi ilişkilerimizde, ulusal tedarikçilere ülke kaynaklarının verimli kullanılması çerçevesinde öncelik tanırız. Yerli ve yabancı tedarikçilerimizin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında Tedarikçi Değerlendirme ve Denetleme sistemlerini uygularız.