Poliüre Kaplamalar

Poliüre keşfedildiği 1980 lerden bu yana endüstriyel kaplama malzemeleri arasında önemli bir yer edinmiştir. Amerika’da geliştirilen bu teknoloji başta Asya olmak üzere Avrupa’da da hızla yayılmıştır.

Poliüre malzemeler, poliaminlerin ve amin bazlı zincir uzatıcıların aromatik ya da alifatik izosiyanat prepolimerler ile reaksiyonu sonucu elde edilen elastomerik yapılar olarak tanımlanır. Amin ve izosiyanatın yüksek reaktivitesiyle saniyeler içerisinde oluşan poliüre malzemeleri düşük sıcaklıklarda bile hızla kürlenebilen yapılardır. Hızlı kürlenme özelliği ile dikey yüzeylerde ve kalın uygulama gerektiren alanlarda ek yersiz, su geçirimsiz yüzeyler oluşturmaktadır. Poliüre malzemeleri yüksek sertlik ve esneklik, kimyasallara, suya karşı üstün dayanımı, hava koşulları ve aşınmaya karşı dirençliliği ile tercih edilen kaplama ürünleridir. Ayrıca uçucu organik bileşen içermeyen yapısı, çevre dostu kaplama imkanı sunmaktadır.1

Poliüre kaplamalar genellikle korozyon ve aşınmaya karşı direnci arttırmak için beton, çelik gibi yüzeylerde kullanılır. Uygulama alanları içerisinde yollar, köprüler, otoparklar, çeşitli endüstriyel yüzeyler, borular, çatılar, ticari araç kaplamaları, havuzlar ve içme suyu depoları bulunur.

Poliürenin hızlı kürlenmesinden dolayı uygulama için yüksek basınç (160-170 bar) ve sıcaklıkta (70°C-80°C) çalışma imkânı sağlayan özel sprey ekipmanları kullanılmaktadır. Poliüre için özel bir sprey makinesinin kullanımı ilk başta dezavantaj gibi görülse de çok kısa sürede oldukça geniş alanların kaplanabilmesi bu durumu avantaja çevirmektedir.2 Buna ek olarak poliüre malzemeler; yüksek reaktivitesi, nem toleransı, düşük sıcaklıklarda kürlenme kabiliyeti, mükemmel fiziksel ve kimyasal özellikleriyle de poliüretan bazlı diğer kaplama malzemelerine göre avantaj sağlamaktadır.3 Ayrıca poliüre kaplama malzemeleri arasında en uzun ömürlü kullanım süresine sahiptir. Kullanım alanlarının çeşitliliği, geniş aralıkta uygulama sıcaklığı, farklı yüzeylere mükemmel şekilde tutunması, ısıya ve darbelere karşı yüksek dayanımı, farklı hava koşullarına direnci özellikleri sayesinde en çok tercih edilen kaplama malzemesidir.

Poliüre ürünleri 2 bileşenli sistemler olup, zincir yapısında sadece üre gruplarını içerirse saf poliüre; üre ve üretan gruplarını beraber içerirse hibrit poliüre olarak adlandırılırlar.4 Şekil 1 de poliüretan ve poliüre reaksiyonu görülmektedir.5

Şekil 1: Poliüretan ve poliüre kimyasal reaksiyonu.5

Su yalıtımı ve korozyon direnci sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılan sprey poliüre malzemeleri ile ilgili araştırmalar gün geçtikçe çeşitlilik kazanmıştır.6,7 Kaplama endüstrisinde farklı uygulama alanları bulan sprey poliüre malzemelerin deniz suyunda karşılaşılan sert kimyasal ortama ve mekanik streslere de üstün dayanım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sebeple de son yıllarda deniz suyuna maruz kalan yapılarda ve gemi kaplamalarında kullanımı büyük artış göstermiştir.8 Teknolojik gelişmelere kolay adapte edilebilir poliüre malzemelerinin tüm bu özelliklerinden dolayı daha birçok farklı alanlarda kullanılabilirliği konusunda yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir.

Saf poliüre – Creacase C-221- Creanate CI-05

Saf poliüre izosiyanat bazlı prepolimer ile çok işlevli amin karışımının reaksiyonu sonucu oluşan esnek sprey kaplama malzemeleridir. Uçucu organik bileşen içermeyen yapısı, çevre dostu kaplama imkânı sunmaktadır.  Mekanik ve kimyasal özellikler bakımından mükemmel performans sergiler. Hızlı kürlenme özelliği ile dikey yüzeylerde kalın uygulama gerektiren alanlarda ek yersiz, su geçirimsiz uygulamalar sağlar.

Hibrit poliüre – Creacase C-123- Creanate CI-05

Poliüretan ve poliüre yapılarının mükemmel kombinasyonu ile tasarlanmış çevre dostu (VOC free) esnek sprey kaplama malzemeleridir. Su yalıtımı uygulamalarında güvenle kullanılabilen bu ürün yüksek mekanik ve kimyasal performans gösterir.

Yukarıda belirtilen ürünlerin CE sertifikası ve içme suyuna uygunluk belgeleri mevcuttur.

Referanslar

  1. Dudley J. Primeaux II, Primeaux Associates LLC, 2004
  2. PDA Europe, Code of Good Pratice,2014
  3. M. Broekaert, Huntsman International LLC, 2002
  4. A. Szafran, J., Matusiak, J. Int. Assoc. Shell Spat. Struct., 2016, 43, 67–68.
  5. Whelton, A., Salehi,M.,Tabor, M., Donaldson, B.,Estaba, J., J. Environ. Eng. 2013.139:746-756
  6. N. Iqbal, M. Tripathi, S. Parthasarathy, D. Kumar and P. K. Roy, RSC Adv., 2016, 6, 109706–109717.
  7. N. Iqbal, D. Kumar and P. K. Roy, J. Appl. Polym. Sci., 2018, 135, 1–8.
  8. K. Che, P. Lyu, F. Wan and M. Ma, Materials, 2019, 12(21), 3636