Flokser Kimya, Türkiye’deki ilk teknik deri poliüretan üreticisidir. Flokser Kimya, poliüretan reçineleri teknik deri üretimindeki kaplama (üst yüzey, orta yüzey, yapıştırma), koagülasyon ve lak başta olmak üzere tüm aşamalara uygun şekilde üretmektedir. Poliüretan reçineler kullanıldıkları üretim aşamasına göre birbirinden farklı fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından ayrılmaktadır.

Teknik deri üretimde kullanılan poliüretan sistemler genellikle solvent bazlıdır ve en çok kullanılan solvent ise DMF’dir. Ancak DMF, toksik hammadde sını andırmasına girmekte ve insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Zaman içerisinde kullanımı gittikçe kısıtlanan bu solvent zararlı etkileri nedeniyle 19.12.2012 tarihinde REACH SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) listesine eklenmiştir. Dolayısıyla kısa bir süre sonra bu solventin kullanımı tamamen ortadan kaldırılacaktır. Flokser Kimya olarak, 2013 yılından itibaren DMF’siz, 2016 yılından itibaren ise biyo bazlı teknik deri poliüretanları üretmekteyiz.